ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ
Απαλός 68100 Αλεξανδρούπολης
Τ. 25510 20961, F. 25510 34310