Στέγαστρα

Τα στέγαστρα ή συστήματα σκίασης parkingαποτελούν εξειδικευμένα συστήματα σκίασης εξωτερικού χώρου, σε επαγγελματικούς αλλά και οικιακούς χώρους. Κυρίως μεγάλες εταιρείες, τα επιλέγουν όταν θέλουν να προστατεύσουν τα οχήματα τους.

Τα parking αποτελούνται από μεταλλικά μέρη, γαλβανισμένα εν θερμώ, όπως κολώνες, αγκύρια, καθώς συνδετικά εξαρτήματα, προκειμένου να επιτευχθεί η απόλυτη ανοχή στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

Όλα τα μεταλλικά τους μέρη, είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά με βαφή τύπου RAL.

Το υλικό εφαρμογής είναι πολυαιθελενικό δίχτυ εισαγωγής ή αλλιώς διάτρητο fiber glass.